NAUKA PŁYWANIA, KOLONIE LETNIE, OBOZY ZIMOWE

O nas

Klub Sportowy Beskid Team z siedzibą w Oświęcimiu został powołany 19.07.2017 r. przez organ założycielski   składający się z miłośników sportów wodnych oraz zimowych. Klub Sportowy działa w formie stowarzyszenia i został wpisany do ewidencji Starosty Oświęcimskiego na podstawie art. 4, ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Klub jest stowarzyszeniem sportowym zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli oraz sympatyków zajmującym się wszechstronnym rozwojem i upowszechnianiem kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Celem działalności klubu jest:

  • rozwijanie, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,
  • angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i  zainteresowań sportowych,
  • integrowanie środowisk uczniowskich i rodzicielskich,
  • organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
  • planowanie i organizowanie życia sportowego dzieci, młodzieży w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu oraz pomoc organizacyjną rodziców i sympatyków Klubu.

Organem uprawnionym do reprezentowania Klubu jest Zarząd w składzie:

  • Prezes Zarządu: Dawid Rusin
  • Wiceprezes do spraw organizacyjnych: Antoni Gara
  • Wiceprezes do spraw szkolenia: Katarzyna Romik
KS Beskid Team - klub sportowy
E-mail: zapisy@ksbeskidteam.pl

Formularz kontaktowy

Na podstawie art. 32 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO Państwa dane przetwarzane są tylko do celów kontaktowych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest "Klub Sportowy Beskid Team" z siedzibą w Oświęcimiu, ul. generała Jarosława Dąbrowskiego 15, 32-600 Oświęcim . Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres mailowy i telefon. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

basen kęty lokalizacja